Znawstwo literatury

Skąd się bierze, czym jest i co robi literatura? Czy literaturoznawcy są naprawdę najlepszymi „znawcami” od literatury i tego całego ogromu zagadnień, jaki się z nią wiąże? Czy można posłużyć się innymi niż literaturoznawcze rodzajami narzędzi – np. teoriami psychologicznymi – do interpretowania, powiedzmy, wierszy?

Przede wszystkim, nie uważam, aby „interpretowanie wierszy” byłoby celem samym w sobie (chyba że dla zatwardziałych akademików). Jestem też zdania, że zarówno pisanie wierszy, jak i ich czytanie są po prostu pewnymi przejawami życia duchowego człowieka, przejawami szczególnymi, a nawet – jak twierdzi Ryszard Nycz, i ja się z nim zgadzam – uprzywilejowanymi (literatura jako forma narracyjnego rozumienia, dramatycznego rozwinięcia czy lirycznego wypowiedzenia porządku – i nieporządku – życia). Keep Reading →

Tony Myers: Slavoj Žižek (Žižek. Przewodnik Krytyki Politycznej, fragmenty)

Žižek. Przewodnik Krytyki Politycznej

Wstęp. Ankieta Krytyki Politycznej, przeł. J. Kutyła

8
Czy podział na mainstream i kontestację jest dziś wciąż aktualny?

Nie, bo dzisiejszym mainstreamem jest właśnie kontestacja. Kontestowanie samego siebie należy do istoty współczesnego kapitalizmu.

Szczęście to…

… reakcyjne pojęcie dla głupich ludzi. Podstawą ludzkiej kreatywności jest poszukiwanie nieszczęścia.     Keep Reading →